Stavebná činnosť

VYBRANÉ STAVBY – FOTOGALÉRIA

Euromotor – Obchodno servisné centrum Banská Bystrica – III. Etapa, 2011
(pre EUROMOTOR, spol. s.r.o., Banská Bystrica)

Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – I. etapa – II. podetapa, oblasť A – Šalková, 2011
(pre Marius Pedersen, Trenčín)

HTI – Administratívna budova BCV-Elektrokomplex – spevnené plochy, voda, kanalizácia, plyn, 2011
(pre HTI Real, s.r.o., Bratislava)

Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva-Studienec – II. etapa, 2011
(pre Mesto Detva)

Sklad nebezpečného odpadu a odpadu z elektrozariadení Šulekovo-Hlohovec, 2010-2011
(pre Marius Pedersen, a.s., Trenčín)

Skládka Kostolné – II. Etapa – 1. časť, 2010-2011
(pre Kopaničiarska odpadová spol., s.r.o., Kostolné)

Skládka Kostolné – Rekultivácia – I. etapa, 1. a 2. časť, 2010-2011
(pre Kopaničiarska odpadová spol., s.r.o., Kostolné)

Prestavba haly SO-02 na triediacu linku Marius Pedersen Zvolen – manipulačné a spevnené plochy, 2010
(pre Marius Pedersen, a.s., Zvolen)

Sučany Pripojenie DG do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, 2009
(pre PEMAX PLUS, s.r.o., Banská Bystrica)

Levice Pripojenie DG do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, 2009
(pre Phoenix Zeppelin, s.r.o., Banská Bystrica)

Rozšírenie skládky odpadov TKO – Hnúšťa, 2009
(pre Mesto Hnúšťa)

Rekonštrukcia priestorov osobných a úžitkových vozidiel, rozšírenie showroomu – IX. etapa, 2008-2009
(pre MERCEDES – Motor Car – Immo, s.r.o., Bratislava)

Golfové ihrisko Sliač – výstavba, 2006-2007
(pre MHC HRON, s.r.o., Banská Bystrica)

Servisné a predajné stredisko Mercedes / Chrysler / Jeep, Zvolenská cesta, Banská Bystrica, 2006-2008
(pre MCW, s.r.o., Bratislava)

Skládka Kráľovský Chlmec – výstavba, 2002-2003
(pre OcÚ Kráľovský Chlmec)

Golf ihrisko “Grey Bear” Tale – posudzovanie vplyvov (E.I.A.), projektová dokumentácia a stavebné povolenie, výstavba, 1999-2002
(pre Železiarne Podbrezová, a.s.)

Bývalá antimónová huta Vajsková – rekultivácia skládky nebezpečného odpadu, 1998-2003
(pre Rudné bane, š.p., Banská Bystrica)

Skládka Veľký Krtíš – posudzovanie vplyvov (E.I.A.), projektová dokumentácia a stavebné povolenie, výstavba, 1994-1996
(pre MÚ Veľký Krtíš)

Mgr. Roman ŠKARBA

riaditeľ divízie ENVISTAV

tel.: 048 – 471 24 54
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 – 959 316

Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk